Kontakty

Výchovný poradca: Mgr. Zdenka Geregová

geregovazdenka@gmail.com

Konzultačné hodiny :

Pondelok: 13.30 – 16.00

Štvrtok: 10.35 – 12.30

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

Po predchádzajúcej dohode podľa potreby

telefón:+421 /55/ 727 44 11  – sekretariát

 

Školský psychológ: Mgr. Zuzana Janeková

Konzultačné hodiny: Streda: 7:30-11:30; Štvrtok: 7:30-15:00

telefón:+421 /55/ 727 44 11  – sekretariát