Kontakty

Pay Someone to Write a Paper
Výchovný poradca: Mgr. Zdenka Geregová

zdena.geregova@opatovska.sk

Konzultačné hodiny :

Štvrtok – 7.00 – 9.00, 11.00 – 13.00

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

Po predchádzajúcej dohode podľa potreby

telefón:+421 /55/ 727 44 11  – sekretariát

 

Školský psychológ: Mgr. Kristína Čopová

Konzultačné hodiny: pondelok – piatok, 7:00 – 15:00 hod.

kontakt: copova1@opatovska.sk