Kontakty

Pay Someone to Write a Paper
Výchovný poradca: Mgr. Zdenka Geregová

geregovazdenka@gmail.com

Konzultačné hodiny :

štvrtok: 8.00 – 10.30

Piatok: 9.00 – 10.00

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

Po predchádzajúcej dohode podľa potreby

telefón:+421 /55/ 727 44 11  – sekretariát

 

Školský psychológ: Mgr. Ivana Ungvarská

Konzultačné hodiny: Streda: 7:30-15:00; Štvrtok: 7:30-15:00

kontakt: ivana.sprevadzanie@gmail.com

 
press release service

Once you have decided you want to utilize a school paper writing write my essay service, you should ask for a proposal .