Kontakty

Pay Someone to Write a Paper
Výchovný poradca: Mgr. Zdenka Geregová

geregovazdenka@gmail.com

Konzultačné hodiny :

utorok: 7.00 – 9.00

Piatok: 7.00 – 9.00

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

Po predchádzajúcej dohode podľa potreby

telefón:+421 /55/ 727 44 11  – sekretariát

 

Školský psychológ:

Konzultačné hodiny:

kontakt:

press release service

Once you have decided you want to utilize a school paper writing write my essay service, you should ask for a proposal .