Kontakty

Výchovný poradca: Mgr. Zdenka Geregová

geregovazdenka@gmail.com

Konzultačné hodiny :

Utorok: 13.40 – 16.00 (učebňa tvorivých dielní)

Piatok: 8.00 – 10.30 (po dohode))

Konzultačné hodiny pre rodičov: 

Po predchádzajúcej dohode podľa potreby

telefón:+421 /55/ 727 44 11  – sekretariát

 

Školský psychológ: Mgr. Zuzana Janeková

Konzultačné hodiny: Streda: 7:30-11:30; Štvrtok: 7:30-15:00

telefón:+421 /55/ 727 44 11  – sekretariát